31. mart 2003. 

STENOGRAM

MEJ:

            Izvolite gospodine Najs.

TUŽBA:

            Dve stvari u vezi sa popisom svedoka. Prvo, molim nakratko zatvorenu sednicu ako je to moguće, o finansijskom ekspertu Mortenu Torkilsenu i u svetlu vremenskih problema sa kojima smo ponekad suočeni, tražimo da optuženi i amikusi budu spremni da ispituju Mortena Torkilsena za veoma kratko vreme, nakon veoma kratkog obaveštenja u bilo koje doba nakon ove nedelje. Tako će on poput Greema Bluisa biti svedok koji će moći popuniti svaku manju prazninu koja nastane u svedočenju.

MEJ:

            U redu. Kako bi optuženi mogao slediti, reći ću sledeće, prvi izveštaj gospodina Torkilsena nije uvršten u spis, to je bio izveštaj za Bosnu i Hrvatsku, drugi izveštaj jeste uvršten u spis osim knjige. U redu, idemo dalje što je moguće brže, osim još jedne stvari.

Gospodine Najs, u jednom trenutku ćemo ove nedelje morati govoriti o raznim problemima koje je iznela tužba što se tiču svedoka i vremena koje stoji na raspolaganju.

TUŽBA:

            Svakako.

MEJ:

            Bilo bi dobro da to učinimo ove nedelje, u jednom trenutku kad budemo mogli odvojiti izvesno vreme za proceduralna pitanja kako bismo takođe sredili i neke svedoke 92-bis za Hrvatsku. Prema tome molim vas da imate na umu o čemu želite govoriti kako to možemo onda obaviti ove nedelje.

TUŽBA:

            Svakako, to bi bilo od pomoći sada budući da odluke veća o svedocima 92-bis nama daju obrazac prema kojem će vreme verovatno odlučivati u budućnosti, ali bolje da razumemo tačno o čemu se radi.   

            Molim sada da pređemo na zatvorenu sednicu za sledećeg svedoka. Obavestite ljude koji sede u galeriji za javnost.

MEJ:

            Samo trenutak, pre toga optuženi želi nešto reći. Izvolite.

SLOBODAN MILOŠEVIĆ:

            .....

MEJ:

            Prevodioci nisu shvatili šta ste rekli.

SLOBODAN MILOŠEVIĆ:

            Rekao sam da želim da postavim neke zahteve pre nego što se pređe na svedoka. Naime, prvo tražim od vas da omogućite da budem saslušan u vezi sa jednom dosad neviđenom medijskom kampanjom koja se vodi u Beogradu, koja je počela pred vikend, u uslovima potpunog bezakonja i terora koje vlasti sprovode, a vodi se ...

MEJ:

            Jedino čime se mi ovde bavimo su stvari koje su vezane za ovo suđenje. Ja u ovom trenutku ne vidim da to ima bilo kakve veze sa ovim suđenjem, ovo što vi govorite. Ako vas brine to da ta stvar može na neki način našteti ovom suđenju ili da bi veće na ovom suđenju moglo biti pristrasno zbog toga, budite mirni. Ovo veće ne uzima u obzir, a bogami niti mnogo čita ono što piše u štampi. Prema tome mi ovde sudimo počiniocima. Ako u ovome o čemu vi govorite ima nešto što ima veze sa ovim suđenjem onda o tome možete govoriti. Ako ne, znate da mi to ne možemo slušati.

SLOBODAN MILOŠEVIĆ:

            Ima veze sa ovim suđenjem gospodine Mej i zato smatram da ste obavezni da me saslušate, jer ja smatram i insistiraću na tome da se ustanovi veza između aktivnosti ovog tzv. tužilaštva i medijske kampanje i optužbi koje se kroz tu medijsku kampanju vode ovih dana. One se vode protiv moje supruge i protiv mene na način da se preko medija i optužuje i sudi i presuđuje. Ne vodi se pravni nego medijski postupak, o čemu najbolje svedoči činjenica da nisu ni došli da me saslušaju iako su to gromoglasno najavili, a vaš portparol je izjavio, što sam ja video na televiziji, da im je omogućeno da dođu da se ovde pojave i da me saslušaju. Oni dobro znaju da sam ja imao vlast a ne moja supruga, ali se nisu obratili meni već su se okomili na moju suprugu što je najbolji dokaz da ih ne interesuje nikakva istraga, već da vode...

MEJ:

            Čekajte, stvari s kojima se mi ovde možemo pozabaviti su samo stvari koje su vezane za ovo suđenje. Stvari koje se tiču vaše supruge nisu stvari sa kojima se bavi ovo suđenje.

            Posavetovaću se sa svojim kolegama da vidim da li vas moramo saslušati i dalje o toj temi. Kakva je veza prema vašim navodima između optužbe i ovih drugih? Ukoliko o ovome što imate reći imate bilo šta koherentno mi ćemo vas saslušati, ali sada iznosite tek divlje optužbe.

SLOBODAN MILOŠEVIĆ:

            Gospodine Mej, smatram, i to ću dokazati, da se odmazda nad mojom suprugom i decom vrši isključivo zbog mene i borbe koju ja ovde vodim i ja tvrdim da je ona orkestrirana sa ovim nelegalnim tužilaštvom.

MEJ:

            Samo trenutak, samo trenutak. Gospodine Miloševiću nećemo vas više slušati. Ovo o čemu vi govorite je govor koji vi držite o Beogradu. To nema nikakve veze sa ovim suđenjem. Idemo sada na zatvorenu sednicu kako bismo saslušali sledeću svedokinju.


Nazad na Aktuelno  |  Odštampajte vest