25. mart 2003.

 

STENOGRAM - STATUSNA SEDNICA

 

MEJ:

            Optuženi nije prisutan. 18. marta on nije prisustvovao suđenju, i lekarski izveštaj iz pritvorske jedinice koju je sastavio lekar u pritvorskoj jedinici je naveo da mu je povećan krvni pritisak. Tada je bilo preporučeno da se on nekoliko dana odmori i da se konsultuje sa kardiologom.

            19. marta kardiolog je izvestio da po njegovom mišljenju doza lekova koju optuženi prima, treba da se poveća da bi se držao pod kontrolom njegov krvni pritisak, ali do sada je optuženi odbio da pristane na ovu preporuku. Ovo je potvrđeno u izveštaju koji je sastavio lekar gde se navodi da je optuženi odbio da uzme dopunske lekove i da s toga ne može da prisustvuje suđenju ove nedelje. Koliko ja shvatam od onda nije bilo nikakvih promena i ja ću sada saslušati tužilaštvo i prijatelje suda da bi video kakve su njihove preporuke u pogledu toga kako treba da nastavimo.

TUŽBA:

            Časni sude, mi smo čuli dopunske materijale neformalno koji navode da optuženi neće da promeni svoj stav. Postoji mogućnost da on promeni svoj stav kada dobije drugi lekarski savet, ja ne znam šta Veće misli po tom pitanju?

            Što se tiče toga da on trenutno sam sebe zastupa u pogledu toga njegovo prisustvo na suđenju je apsolutno neophodno. Ja sam razmišljao, zapravo svi smo razmišljali o tome da se instalira elektronski sistem komunikacije putem telefona i video veze sa pritvorskom jedinicom, ali to zapravo ne rešava problem u koliko on nije u stanju da prisustvuje suđenju. Tako da zapravo, to nam ne bi bilo od velike koristi.

            Mi ne možemo dozvoliti da se ova situacija nastavi suviše dugo ili u nedogled, zato što optuženi svojom sopstvenom odlukom dovodi sebe u situaciju da nije u stanju da prisustvuje suđenju. Ali, u ovom trenutnom, u ovom trenutku mi nemamo nikakvih konkretnih predloga. Vi znate kakve su alternative.

MEJ:

            Jedna od mogućnosti je da se njemu izda upozorenje gde bi se reklo da ukoliko ne uzme lekove suđenje će se nastaviti bez njega, jer njemu se ne može dozvoliti da on bira da li će sebe dovesti u stanje da je nesposoban, da prisustvuje suđenju, ili pak da sam odluči o tome da li će sebe dovesti u stanje gde jeste sposoban da prisustvuje.

TUŽBA:

            Časni sude, to je nešto što bismo mi podržavali. Takvu odluku, pod uslovom da se njemu da upozorenje da ponovo razmotri svoj stav. Ja sam siguran, odnosno svestan sam toga da su njegovi saradnici prisutni ovde u galeriji za publiku. Uslovi pod kojima su oni angažovani su ne znam kakvi su ti u slovi, a možda bi moglo preko njih da se uputi upozorenje. Optuženi, to je nešto o čemu Veće mora samo da donese odluku. Samo da nešto kažem vezano za ovaj raspored ove nedelje. Postoji nekoliko problema koji u vezi sa tim mogu da iskrsnu. Pošto smo saslušali kakva je situacija danas, gospodin Grum i ja smo razmotrili odredbe oko izjavama pod zakletvom van sudskim izjavama, po pravilu 71 i čini nam se da oni pružaju samo ograničenu mogućnost da se ovaj problem reši. Zato što po pravilu 71 1C druga strana ima pravo da prisustvuje uzimanju vanpretresnog iskaza i ja pretpostavljam da bi Veće moglo da uzme vanraspravnu izjavu od svedoka, recimo koji svedoče putem video veze uz obrazloženje da je optuženi imao pravo da prisustvuje tom uzimanju iskaza, kao što ima pravo pri samom suđenju, ali da je sam sebi uskratio tu mogućnost, zato što nije uzeo lek te zbog zdravstvenih razloga nije mogao da prisustvuje. Ali, bez obzira na sve to u pravilu 71C stoji da optuženi ima prava, odnosno da svaka strana ima prava da prisustvuje uzimanju izjava. Sutra ukoliko mi budemo bili u stanju da radimo sutra.

MEJ:

            Kako možemo da radimo ukoliko optuženi nije prisutan?

TUŽBA:

            Ne, pod uslovom da optuženi bude prisutan. Sasvim je jasno da se troši velika količina novca i jako puno vremena da bi se sve ovo organizovalo i to ne samo od starne nas, tužilaštva, već i od strane sekretarijata. Kao što Veće zna, general Marinović stoji na raspolaganju ove nedelje i on je preduzeo neke korake da bi se stavio na raspolaganje Veću ove nedelje, ali jednostavno posle ove nedelje on neće biti i sutra, jer onda ta oprema mora da se prebaci iz Sarajeva u Dubrovnik.

            Gledano na ovaj način, ili na onaj način bilo bi jako dobro da ovaj svedok ipak svedoči. Ovo Veće želi da on završi svoje svedočenje i sigurno je da će prijatelji suda takođe, postaviti pitanje, gospodin Tapušković, mi znamo da će on postavljati pitanja koja vrlo dobro štite interese optuženog i moguće je da se njemu poveri zadatak da izvrši unakrsno ispitivanje ovog svedoka sa interesima optuženog na umu.

            Prema tome, to je sve što sam želeo da vam kažem. To je da ukoliko je ikako moguće general Marinović svedoči ove nedelje.

MEJ:

            Ko je, kog dana želite da on svedoči?

TUŽBA:

            Naš trenutni plan je da on svedoči u petak, zato što jednostavno nismo mogli to svedočenje da pomerimo za četvrtak. Sve naravno, zavisi od toga kakvo je zdravstveno stanje optuženog i šta vi odlučite.

            I samo da vam još kažem da lokacija geografska lokacija odakle treba da svedoče drugi svedoci, putem video veze se izbriše iz zapisnika, zato što ne želimo da izložimo ikakvom riziku identifikaciju ove svedoke.

MEJ:

            Samo da vidim da li sam dobro razumeo to što vi kažete. Vi zapravo kažete da čak i ukoliko svedok nije u stanju da prisustvuje, vi želite da mi i dalje saslušamo tog svedoka tog dana.

TUŽBA:

            Da. Ukoliko sudsko Veće razmotri onaj predlog o tome da se njemu da upozorenje. U tom slučaju mi bismo želeli da tog svedoka saslušamo u petak. Možda i u četvrtak, četvrtak može biti alternativa za svaki slučaj, ali u petak bi više odgovarao. Kao što Veće zna, ne možemo sada da ulazimo u razloge zašto to ne može da se uradi naknadno. 

MEJ:   

            Da vidimo za petak, on će verovatno svedočiti odmah ujutru. Zato što moguće je da nećemo moći da zasedamo posle 12 sati.

TUŽBA:

            Kao što se Veće verovatno seća on je ranije rekao da će moći ranije da će moći da svedoči, verovatno samo sat vremena. Možda bi mogao da produži to i da svedoči još nekoliko sati pre nego što se zamori i on je vrlo spreman na saradnju. Prema tome, ukoliko bismo zasedali do 12 sati, onda bismo mogli da imamo dve jutarnje sesije.

MEJ:

            Pitanje je sada, da li je, šta će da bude sa optuženim. jel može da se desi da on uzme lekove i da i dalje ne bude u stanju da prati suđenje. Onda nećemo moći da nastavimo. Prema tome, da li vi i bez obzira na tome, insistirate da ste i pod tim okolnostima sasluša general Marinović.

TUŽBA:

            Ukoliko postoji ikakvo rešenje po pravilniku da se taj svedok delimično sasluša u odsustvu optuženog, s tim da se optuženom dozvoli da kasnije kada bude u stanju, on unakrsno ispita tog svedoka, onda u tom slučaju da, onda bismo mi insistirali da se to obavi ove nedelje.

MEJ:

            A što se tiče ostatka nedelje, vi ste se dogovorili u četvrtak i za četvrtak ste sve pripremili za video vezu. Zar ne?

TUŽBA:

            Ne. Video veza je pripremljena za danas i za sutra, s tim da četvrtak oprema za uspostavljanje video veze će biti na putu zato što je to dosta teško preseliti sa jednog mesta na drugo.

MEJ:

            Znači, danas imamo jednog svedoka koji će možda biti u stanju da svedoči drugog dana, takođe?

TUŽBA:

            Da, može da svedoči sutra, recimo.

MEJ:

            Znači, taj svedok nema one iste obaveze kakve ima general Marović.

TUŽBA:

            Ne, nema.

MEJ:

            Mi ćemo morati da razmotrimo o ovome. Jel ima još nešto što ste želeli da kažete?

TUŽBA:

            Ne, ne u ovom trenutku. Suđenje bez prisustva optuženog je nešto o čemu bismo mi želeli da razmislimo.

MEJ:

            Svakako.

TUŽBA:

            Ali želeli bismo da o ovome porazmislimo u dogledno vreme i da porazgovaramo ne samo u okviru našeg tima, već i u okviru cele kancelarije tužilaštva.

MEJ:

            Izvolite, gospodine Kej.

KEJ:

            Ja ću sada dodati moje komentare imajući na umu ono što bi možda optuženi hteo da kaže. Zdravstvena pitanja su vrlo komplikovana i teška, časni sude, i nije uobičajeno da pacijent se ne slaže sa lekarom u pogledu lekova koje treba da uzima. Prema tome, to nije neuobičajeni problem, naročito kad se radi o problemima srca o problemima koji se tiču krvnog pritiska. Ima nekih nus posledica tih lekova koji možda dovode do toga da se bolesnik oseća vrlo loše i prouzrokuju razne poteškoće njegovom svakodnevnom životu.

            Prema tome, ja bi sada želeo da kažem, da ovde ne treba dolaziti do preuzranjenih zaključaka i pomisliti da on odbija da sarađuje sa lekarima zbog nekih zlih namera. Vrlo je moguće da je to jedna situacija u kojoj lekari i pacijent treba malo duže da prodiskutuju sve o tome što se tiče njegovog lečenja.

MEJ:

            Gospodine Kej, mi moramo da imamo na umu ovo suđenje. Mi smo do sada izgubili skoro 40 dana i u nekom trenutku pre tri suda, moraju da nam daju svoj stav o tome kako možemo da privedemo kraju ovo suđenje pod ovim okolnostima.

KEJ:

            Ovo se ne može staviti na teret optuženom. On nije kriv za to.

MEJ:

            Sem što je on rešio da se sam brani i u koliko on nije u stanju da sam vodi svoju odbranu, onda Veće može preduzeti neke korake. Jednostavno se ne sme dozvoliti da se obustavi suđenje, zbog toga što on nije u stanju da se sam brani.

KEJ:

            Ovde se radi o optuženom koji ima jednu jedinstvenu situaciju. Ovo je jedna neobična situacija uzimajući u obzir sve što je dovelo do formiranja ovog Tribunala. I pitanje o tome da će se on sam braniti je nešto što može lako da se shvati, zato što on sam želi da se pozabavi svim ovim što je dovelo do ovog suđenja.

            Prema tome, u svetlu tih okolnosti to je pravo na koje on ima puno pravo i mi smatramo da uzimajući u obzir slabosti svega toga koje se tiču njegovog zdravlja, da sud sve to mora da ima na umu kada donosi odluku. Uzimajući u obzir pritisak kojem je on izložen nije neobično što je osoba u njegovoj situaciji podlegla određenim zdravstvenim problemima. I ja ne želim da podsećam sudsko Veće da smo mi ovo naveli u trenutku kada smo izneli naš stav po pitanju povezivanja svih optužnica.

MEJ:

            Mi smo o tome doneli odluku.

KEJ:

            Oni koji su doneli odluku kojom se pobija odluka ovog Veća su ti koji treba da snose posledice. Tužilaštvo je bilo apsolutno svesno stava prijatelja suda koje se tiče stresa i pritisaka punog suđenja po tri optužnice kojima je izložen optuženi i ne samo o pitanju izvodljivosti takvog suđenja, već i po pitanju toga koliko je on u stanju da se s tim izbori. Mi smo unapred upozorili na ovo.

MEJ:

            Ali on odbija da uzme lekove po preporuci lekara da je on spreman da uzima lekove po preporuci lekara i opet nije u stanju da prati suđenje, onda bi naravno mi imali drugi stav, ali mi moramo da razmotrimo situaciju onakva kakva jeste. Ovo nije situacija sa kakvom smo se ranije suočavali. Mi ranije nismo nikada govorili da on doprinosi svojoj bolesti, ali sada moramo to jasno da kažemo.

KEJ:

            Mi smo mišljenja da se ovo mora mnogo, mnogo pažljivije razmotriti, ja sam već rekao na samom početku da nije neobično za bolesnike koji imaju srčane probleme i probleme sa visokim krvnim pritiskom, da se nađu u ovoj situaciji kada se radi o efektima i posledicama lekova koji su im prepisali lekari. To isto tako može da bude i pitanje toga koliko on veruje tim lekarima.

MEJ:

            Ali on se nalazi u pritvoru. On nije u istoj situaciji kao i bilo koji drugi bolesnik koji se ne nalazi u pritvoru. I sada se postavlja pitanje, da li on ili da li mi treba da sumnjamo u mišljenje lekara? Meni se čini dda vi to od nas očekujete?

KVON:

            Gospodine Kej, interesuje me, šta vi možete da kažete na ovo? Ja ovde imam izveštaj od osoblja pritvorske jedinice gde se govori zašto optuženi odbija da uzme povećanu dozu lekova. Navodno optuženi je rekao da je ranije uzimao povećanu dozu lekova zbog kojih se osećao nestabilno i nije bio u stanju da izvršava obaveze koje su neophodne da bi se pripremio za svoju odbranu. Lekari su preporučili povećanu dozu lekova. Mora da su bili svesni ovog problema. Da li mislite da sam ja u pravu što ovako razmišljam?

KEJ:

            Ja nism video primerak tog izveštaja, ali vi ste časni sude, rekli upravo ono što sam i ja mislio. A to je da povećana doza lekova ima nepovoljne posledice, jer izaziva vrtoglavicu i smanjuje njegovu sposobnost da izvršava svakodnevne obaveze koje podrazumeva suđenje ovog kalibra. I sasvim je logično da dovde dođe do jednog sukoba i neslaganja između lekara koji žele da dovedi pod kontrolu krvni pritisak i posledica koje je povećana doza ima na bolesnika i ja mislim da ovde pacijent jednostavno pokušava da se izbori sa time. Po mom mišljenju mi moramo uvažiti njegov stav po ovom pitanju ukoliko to podržava i lekarsko gledište. Ja naravno, nisam medicinski stručnja, ali sasvim je lako shvatiti da povećana količina lekova sigurno utiče na njegovu mentalnu sposobnost.

MEJ:

            Pa mi to ne znamo. To je jednostavno vaš stav.

KEJ:

            Pa to je na osnovu iskustva nekoga mojih godina ko je još relativno mlad, ali mislim da svi imamo iskustva bavljenja ljudima koji imaju srčanih problema. Međutim, ono što ja želim da kažem je da postoji tendencija da se optuženi krivi u ovakvoj situaciji, a da se pri tome ne shvate u celosti njegova zabrinutost i povećanje doze lekova može da ima propratne posledice, a on ne želi da prihvati te posledice, jer mora da se bavi ovim predmetom.

MEJ:

            Pa jedan način bi bio svakako da uzmemo medicinski izveštaj. Da vidimo kakve su propratne posledice i da vidimo na koji način se tim možemo baviti.

KEJ:

            Da, mislim da moramo da budemo oprezni i da to treba da bude primarno kada se razmatraju posledice ovoga na budućnost ovog suđenja. Na osnovu ovoga što smo čuli čini mi se da planovi za ostatak ove sednice, kada je reč o njegovom učestvovanju u njegovom suđenju nisu dobro zasnovani. Jer očigledno to neće moći da funkcioniše s obzirom da su posledice ovih lekova takve da je potreban jedan vremenski period da se smanji bilo kakav primetni rezultat. To nije nešto što se može odmah izlečiti.

MEJ:

            Zahtev je da saslušamo generala i vi možete da znate razloge zbog kojih je to prilično hitno.

KEJ:

            Da. Pravilo 71 je prilično jasno. Kada je reč o uzimanju vanraspravnih iskaza putem video veze. Mislim da ono ne kaže eksplicitno u samom pravilniku pa nema potrebe da gledamo to pravilo, ne navodi se da se time daje pravo optuženom da prisustvuje uzimanju vanraspravnih iskaza tako da kada se uzimaju vanraspravni iskazi u glavnom svedočenju, on je po pravilu prisutan i u vezi s tim bi unakrsno ispitivao osobu koja daje vanraspravni iskaz. To je proces koji u celosti traži da on bude prisutan tokom celog postupka. Po našem mišljenju bilo bi pogrešno da se njegovo prisustvo odvoji i odloži za kasniji period kada bi bio prisutan samo prilikom unakrsnog ispitivanja.

            Na žalost, to se dešavalo u ovom suđenju sa ovim svedokom u prilikom izvođenja dokaza tužilaštva, ali mi ne možemo zaista ništa drugo reći, osim toga da on treba da bude prisutan prilikom tog postupka. I da je to nešto što mora da se prihvati kao neophodan proces. Možda će to uključiti troškove koje nameće svedočenje putem video veze i možda bi taj aspekt suđenja trebalo odložiti za kasnije kada tužilaštvo bude imalo čvršće stavove u vezi sa nastavkom ovog suđenja, odnosno kada dođe do normalizacije zdravstvenog stanja optuženog. Ovo je vrlo rizičan period po našem mišljenju da se prave ovakvi planovi, s obzirom da je sadašnje stanje optuženog takvo kakvo jeste. I bilo bi možda mnogo bolje da se ove tehnološke mogućnosti koriste kada dođe do stabilizovanja stanja optuženog.

ROBINSON:

            Gospodine Kej, vi tvrdite da efikasnost njegovog unakrsnog ispitivanja bi bila oštećena, dovedena u pitanje ako on ne bi bio prisutan tokom glavnog svedočenja?

KEJ:

            Da, pored toga što sam pomenuo da se ta dva pitanja povezuju pod pravilom C, pravila 71 u sa jednog šireg gledišta po našem mišljenju neophodno je da optuženi bude prisutan i čuje kompletno svedočenje tako da bi bio u mogućnosti pored toga što mi smo imali situacije gde je on proveravao prevod, jezička pitanja, ali ne samo to već da čuje celo svedočenje kako se ono odvija, jer je to mnogo snažnije od čitanja sveodčenja na papiru. Saslušavanje svedočenja i čitanje svedočenja su dve različite stvari.

            Drugo pitanje, da li amikusi treba da obave unakrsno ispitivanje svedoka? Ja mogu da govorim u ime gospodina Tapuškovića po ovom pitanju. Bilo bi prilično nemoguće da mi to uradimo bez instrukcija optuženog.

MEJ:

            Pa ne baš tako. Vi možete da delujete praktično kao zastupnici odbrane i možda je to nešto što ćemo morati u dogledno vreme da razmislimo u ovoj. Na ovoj osnovi vi naravno, nemate nikakvih instrukcija optuženog, ali biste vi mogli da delujete u funkciji zastupnika kao što vi to već i radite ispitujući svedoke po kredibilitetu svedoka. Zatim, ispitujući različite tačke u izjavama svedoka, gospodin Tapušković to i tako i tako radi.

            Dakle, vi to možete uraditi i to ne bi bilo nekonzistentno.

KEJ:

            Po našem mišljenju bez instrukcija optuženog to bi štetilo radu ovog zdravstvenog Veća, ali ne bi vam pomoglo. To je jedno široko zapažanje u vezi sa funkcionisanjem ovog suđenja, jer bi na kraju malo dobrog proizašlo iz takve uloge drugih umesto samog optuženog i to je stav amikusa. I mi smo prilično konzistentni u takvom stavu savetujući Veće. Mi ćemo naravno raditi sve ono što nam se kaže da uradimo, ali kakva je situacija sada, mi svakako želimo snažno da izrazimo ovaj stav pred ovim Većem.

            Kada je reč o prirodi ovog suđenja, jer ako se krene tim putem, onda će se ugroziti samo priroda suđenja. Mislim da nema drugih pitanja kojima bi trebao sada da se pozabavim.

NAJS:

Da li mogu uzeti par napomena? Da li bi bilo pametno da sutra održimo pretres o zdravstvenom stanju da bi se Veće bolje informisalo? Tužilaštvo je u poslednjih par meseci koristilo savete jednog višeg sudskog veštaka iz oblasti medicine. Ne znam da li će biti na raspolaganju sutra, ali bi možda mogao da bude i mogao bi da pripremi izveštaj tako da bismo mogli da pričamo o psoledicama, propratnim posledicama uzimanja takvih lekova i u tom slučaju bismo bili bolje informisani.

MEJ:

            Mi ne znamo da li će doktori sutra biti na raspolaganju?

NAJS:

            Ne, ne znamo.

MEJ:

            Dakle, mi bismo onda nastavili da radimo bez izvrašavanja tog pitanja. Ja sad imam na umu da mi moramo da nabavimo taj izveštaj, odnos posledica ovakvih lekova jer očigledno to je pitanje kojim se sada bavimo. I vi kažete da imate neke veštake, odnosno veštaka?

NAJS:

            Da, prilično značajnog veštaka.

MEJ:

Pa nisam mislio da kažem nekog, već da imam veštaka?

NAJS:

            Da, to je jedan vrlo ugledan veštak, ne znam da li će biti u ovom području ove nedelje i da li će biti na raspolaganju i moja procena je da bi on mogao da bude na raspolaganju sutra i da bi mogao da nam pomogne.

MEJ:

            Pa ako je on u poziciji da napravi izveštaj o različitim pitanjima kojima se mi bavimo.

NAJS:

            Pa ja ne znam da li će biti u mogućnosti da to u radi u pismenom obliku, ali mogu da to razmotrim. U svakom slučaju, rasprava o medicinskim pitanjima bila bi dobra, jer bi obavestila Veće i sve nas o mogućim posledicama i onda bismo mogli na bolji način da se bavimo ovim problemom koji je već pokrenuto.

            Mogu li u tu svrhu da se pozabavim i pitanjem mogućnosti da se zatraži od saradnika optuženog da sarađuju sa Većem pod uslovima koje bi postavilo Veće? Kada je reč, na to ću se kasnije vratiti. Ali sada želim da kažem, kada je reč o generalu Marinoviću, njegovo svedočenje bi moglo barem da se obavi ove sedmice, a da amikusi obave unakrsno ispitivanje u okviru svoje uloge koju obavljaju na sudu kao prijatelji Veća i da se to svedočenje uvede po pravilu 54, _______ nekom drugom pravilu, a da se kasnije ostavi, odloži odluka o prihvatljivosti takvog svedočenja.

            Gospodin Grum me je podsetio na takvu mogućnost u vezi sa svedočenjem, jer bismo time barem mogli da sačuvamo mogućnost da se ovakvo svedočenje uvede. Drugo pitanje, mislim da u stvari ne treba ničim u ovom trenutku da se bavim, jer sam hteo da uspem da se pozabavim pitanjem zdravstvenog stanja, ali mislim da bi bilo zbog toga najbolje, kad bismo što pre mogli da saslušamo stavove veštaka, da čujemo dokaze medicinske primedbe i tako da bismo mogli da donesemo odluku u vezi sa daljim postupkom ovom suđenju i da bi Veće moglo da izda upozorenje optuženom u vezi sa održavanjem ovog suđenja i efikasnosti ovog suđenja.

ROBINSON:

            Mislim da bi bilo u redu kada bi tužilaštvo podnelo izveštaj medicinskog veštaka, jer je ovo pitanje pokrenuto. I mislim da je to pitnje prioritetno koje mora da se reši pre nego što Veće donese bilo kakvu odluku, jer je to pitanje niz posledica veće doze lekova nešto što moramo da rešimo. Jer optuženi je rekao, a ako ste pažljivo slušali izveštaj koji je pročitao sudija Kvon optuženi je rekao da se zbog tih lekova oseća grogi i da nije u stanju da obavlja svoje zadatke u vezi sa pripremom za svoju odbranu i to je vrlo ozbiljno pitanje. Mislim da je to nešto o čemu moramo da se pozabavimo pre nego što donesemo bilo kakvu odluku, ako vi imate sudskog veštaka, veštaka sudske medicine koji nam može izneti dokaze u vezi sa tim, mislim da je to nešto čime treba da se pozabavimo. Ja bi zaista, želeo da saslušam to svedočenje, da saslušamo medicinski izveštaj veštaka kojeg vi odaberete. Ja mislim da bi nam to bilo jako od velike koristi.

NAJS:

            Pa ono što je izneseno u izveštaju koji je pročitao sudija Kvon je nešto što smo mi tek sada čuli. I bilo bi dobro kada bismo mogli da pogledamo taj izveštaj, mislim da bi nam to bilo od velike koristi. Bili bismo vam jako zahvalni.

MEJ:

            Da, mi ćemo obezbediti kopiju izveštaja i vama i amikusima.

NAJS:

            Ja ću sada što pre mogu.

MEJ:

            Onda da možete te izveštaje da pokažete i vašem veštaku sudske medicine. Mi ćemo razmotriti na koji način možemo da nastavimo sa suđenjem i takođe ćemo razmotriti vaše predloge da vidimo da li možemo nešto da preporučimo u vezi s tim.

NAJS:

            Ja mogu da ostanem u kontaktu sa pravnim sasvetnikom i da vas obavestim kad dobijemo taj pismeni izveštaj.

MEJ:

            Nećemo se sada time u ovom trenutku baviti, da li vi imate još nešto što želite da pokrenete? Nešto o čemu bismo mogli da se bavimo u vezi sa svedočenjem po pravilu 92 bis?

NAJS:

            Imamo jedno vrlo diskretno, procedurano pitanje u vezi sa svedocima video veze.

MEJ:

            Želimo da se bavimo svedocima po pravilu 92 bis koji su preostali za područje Dubrovnika. Ovo je jedan usmeni nalog, usmena odluka ja se izvinjavam prevodiocima što nismo doneli pismenu odluku, biću kratak.

            Zapravo Veće je razmtorilo argumente u vezi sa sledećim svedocima, C 1088, 1092, 1112, 1127, 1159, 1221 sve ove izjave i dodaci izjavama biće prihvaćeni po pravilu 92 bis A. Pošto su u to kumulativna svedočenja u odnosu na svedočenja koja su već iznesena o Dubrovniku i zadovoljavaju kriteriju za prihvatanje po ovom pravilu.

            Sledeće će svedoci biti prihvatljivi uz unakrsno ispitivanje C1092, 1112, 1159, 1221. Jer njihovo svedočenje pokreće pitanja aktivnsoti JNA i otopora, ta su pitanja jako sporna i optuženi treba da ima mogućnost da unakrsno ispituje u vezi s tim pitanjima.

            U vezi sa preostala dva svedoka C1088, 1 C 1127 rastavno Veće donosi odluku većinom, sudija Robinson se ne slaže da izjave treba da budu prihvaćene bez unakrsnog ispitivanja pošto u slučaju C 1088 svedočenje se uglavnom bavi štetom, a svedočenje ostalim pitanjima nije dovoljno značajno da bi tražilo unakrsno ispitivanje, a u slučaju svedoka 1127 svedočenje je kumulativno u odnosu na veliki deo drugog svedočenja iznesenog o Starom Gradu i u tim okolnostima nije potrebno unakrsno ispitivanje.

MEJ:

            Mi ćemo izdati nalog da bude pretres o medicinskim pitanjima. Održaćemo taj pretres ili sutra ili prekosutra kada svedok bude mogao da se pojavi. Ja bih molio da pripremite svog veštaka sudske medicine da nam bude na raspolaganju, kako bismo mogli i njega da saslušamo.

NAJS:

            Ja ću se pobrinuti za to.

MEJ:

            Onda ćemo dalje razmotriti naš stav.

NAJS:

            Dva kratka pitanja. Jedno koje sam previdio ranije i hteo bi da vi to imate na umu, kada budete razmatrali mogućnost da se svedoči ovde u odsustvu optuženog. Mislim da su napravljeni aranžmani da se ovo suđenje prenosi uživo u svakom slučaju, tako da bi optuženi mogao da prati ovaj pretres iz svoje, iz pritvorske jedinice. Čak i ako ne bude javni prenos, može se relativno lako pobrinuti da on može da prati postupak, a da pri tom ne bude prisutan ovde. Mislim da bi možda to moglo da bude rešenje. Mi ćemo to razmotriti, tu mogućost.

            Drugo je, u vezi sa video vezom za svedoke. Pošto je uvek moguće da se stvari ubrzaju ja bih hteo da kažem nešto sada, mada bi bilo lakše da se mi pozabavimo zatvorenoj sednici, mislim da mogu ipak da to kažem i na javnoj sednici da bih izbegao bilo kakve probleme s prelaskom na zatvorenu sednicu.

            Kada se svedoku odabre zaštitne mere koje uključuju i izmenu glasa, nije moguće da se onda takav postupak prenosi javno. Ja sam ispitao tu mogućnost i sa tehničkom kabinom i oni su mi rekli da to nije moguće. Mi smo razmatrali moguće rešenje sa prevodicima u vezi sa tim da se možda potisne originalni glas optuženog, a da onda prevodioci prenose iste te reči, to je moguće.

Međutim, kada smo tu mogućnost ispitali, pokazalo se da i to nije moguće. Veće onda može da razmotri tu na žalost, nesretnu situaciju da ili saslušamo svedočenje na zatvorenoj sednici, to je već urađeno u predmetu Kordić ili da se od svedoka traži da se odrekne zaštitne mere izmene glasa, ili da se traži od tužilaštva da se odrekne celog tog svedočenja. Mi se time, mi smo se time bavili i čini nam se da postoji način da se taj tehnički problem reši i jedan od načina je sledeći. Da pretres bude na zatvorenoj sednici, ali da onda transkript uz samo neophodno redigovanje bude nakon toga u celini, jer će svedočenje koje će biti izneseno, biti takvo da ne bi trebalo biti na zatvorenoj sednici. Alternativno, ja moram da zamolim tehničku kabinu da to razmotri da svedočenje bude na zatvorenoj sednici, a onda da se odloži transmisija na javnu sednicu i da onda se ta transmisija obavlja samo na originalnom jeziku koji će govoriti neko drugi, a ne glas svedoka i time bi onda Veće moglo da obezbedi da se zadrže te zaštitne mere, a da se izmenjeni glas u stvari prenese putem prevodioca. To su dakle, problemi do kojih bi moglo da dođe tokom ove sedmice u slučaju ovog svedočenja.

KVON:

            A koliko dugo bi za to trebalo?

NAJS:

            Pa zavisi koliko bi trebalo tehničkoj kabini da napravi pripreme za odloženi prenos svedočenja.

MEJ:

            A ko bi davao odgovore u ime svedoka?

NAJS:

            Pa odgovore bi davali prevodioci. Moram da vam ukažem na problem. Kada on bude govorio pored toga što ide u zapisnik i što bi išlo na javnu sednicu, to ne može da se zadrži na tom nivou, jer i ovde kada se sluša ne čuje se izmenjeni glas, već se čuje glas prevodilaca, jer kada svedok govori glas je izmenjen i onda mi puštamo izmenjeni glas na javnu senicu. To nije moguće video vezom, jer bi se tu uvek čuo, originalni glas. Ako ja sad nešto pogrešno objašnjavam, onda je to moja greška, ja ne shvatam u celosti tehnička pitanja.

            Međutim, mi smo pokrenuli pitanje, dakle da se cela rasprava sasluša na zatvorenoj sednici, a onda da na tom odloženom snimku se ne čuje glas svedoka, već da se čuje glas prevodioca. A alternativa bi bila samo da se dobije transkript. Kada sam izneo taj problem i zamolio tehničku kabinu da razmotri moguća rešenja u ovom trenutku nemamo ništa da kažemo u vezi sa tim.

MEJ:

            Razmotrićemo naš stav u vezi sa svedočenjem generala. Da li bi bilo moguće da general svedoči u četvrtak?

NAJS:

            Kad je u pitanju general, da, svakako. Njemu je stalo da svedoči što pre. Kad god ove sedmice.

MEJ:

            U redu. Ako nema nikakvih drugih pitanja, koliko smo shvatili, gospodin će nam se priključiti.

KEJ:

            Da, u odričnoj fazi će nam se pridružiti, jer imamo nalog raspravnog veća o tome da se iznese mišljenje o konkretnom pitanju koje će on dati i mislim da je određen datum za to.

MEJ:

            Koliko smo shvatili on bi trebalo da dođe iduće sedmice, vi možda niste čuli za to?

KEJ:

            Ja sam mislio da on dolazi ove sedmice. Ja sam sa njim imao kontakte i mejlom i znam da jedne sedmice on nije mogao doći zbog svog zdravstvenog stanja. Nisam sasvim siguran koji je datum utvrđen za iznošenje mišljenja. Ja sam mu savetovao da uputi pismo raspravnom veću da zatraži produžetak roka.

MEJ:

            To ćemo verovatno morati ponovo pogledati.

            U redu, završavamo raspravu za danas. Obavestićemo strane kada ćemo imati sledeću raspravu.

            Ustanite molim.

 

 


Nazad na Aktuelno  |  Odštampajte vest