aktuelno-m.gif (3720 bytes)

 

Predsednik Slobodan Milošević u Hagu,
9. januara 2002.
godine (stenogram)

 

KONSTRUISANjE OPRAVDANjA ZA ZLOČINE POD VIDOM SUĐENjA, KAKO BI ONI KOJI SU, SARAĐUJUĆI SA TERORISTIMA, UBIJALI NEVINE LjUDE I RUŠILI PORODILIŠTA I BOLNICE DOBILI PODRŠKU MEĐUNARODNOG JAVNOG MNjENjA

OPTUŽNICA NA BAZI NAVODA ENGLESKE OBAVEŠTAJNE SLUŽBE, SUDIJA ENGLEZ, TUŽILAC ENGLEZ, AMIKUS KURIJE ENGLEZ...

SAVET BEZBEDNOSTI KOJI NEMA NI ZAKONODAVNU NI SUDSKU VLAST, OSNIVANjEM "SUDA" NA NjEGA PRENOSI OVLAŠĆENjA KOJA NEMA

 

RIČARD MEJ:

            (.....)

            Gospodine Miloševiću, čuli ste šta sam rekao. Recite sada da li postoji još nešto što biste Vi hteli da kažete u vezi Vašeg suđenja i u vezi onoga što je danas rečeno?

 

PREDSEDNIK SLOBODAN MILOŠEVIĆ:

           Upravo u vezi onoga što je danas rečeno - gotovo sve što smo čuli pokazuje da pod vidom suđenja treba da se izvrši operacija zamene krivca, usmerena na proizvodnju jednog konstruisanog opravdanja za zločine koji su izvršeni u NATO agresiji na moju zemlju i moj narod. Čak i ova optužnica predstavlja jedan od dokaza da je ovo što tvrdim tačno, jer sva navodna nedela koja su počinjena u skladu sa tom "optužnicom" od strane oružanih snaga Jugoslavije, kojima sam ja imao čast da komandujem, precizno su po datumima smeštena u vremenski okvir u kome je izvršena agresija NATO pakta na moju zemlju.

            Namera je, očigledno, da se objasni kako su oni koji su branili svoje porodice, svoju decu, svoj kućni prag, svoj dom, svoju domovinu - zlikovci, kriminalci, zli ljudi, a da su oni koji su prešli hiljade kilometara da bi noću rušili njihove kuće, ubijali nevine ljude, rušili porodilišta, bolnice, mostove, pruge, vozove, da su oni koji su u saradnji sa albanskim teroristima, odgovorni za ogroman broj žrtava i za ogromnu materijalnu štetu - dobri, ispravni i da treba da dobiju podršku međunarodnog javnog mnjenja.

            Da apsurd bude veći, .... (isključen mikrofon)

RIČARD MEJ:

            Gospodine Miloševiću, ja sam već rekao način na koji će se voditi suđenje. Vi ćete imati mogućnost da iznesete svoju odbranu i to na način koji sam opisao. Ali sada nije vreme za to, nije vreme za govore. Ono što nas sada zanima je zapravo forma suđenja i postupak kojim ćemo se voditi. Da li Vi želite da kažete nešto o tome? Kao što sam rekao Vi ćete imati priliku da iznesete svoju odbranu kada suđenje počne. To će biti pravo vreme da se to uradi, a ne sada. Mi sada nismo ušli u suštinu suđenja. Mi se sada bavimo samo procedurom. Da li želite nešto da kažete o proceduri? 

PREDSEDNIK SLOBODAN MILOŠEVIĆ:

            Pa, nije prvi put da nemam priliku da govorim, ali imam da kažem - ako ćete ..... (isključen mikrofon)

 

RIČARD MEJ:

            Imaćete priliku da govorite i biće Vam dozvoljeno da govorite, a u odgovarajuće vreme, za vreme suđenja. Kao što Vam je rečeno, ovo sada nije pravo vreme. Mi se sada bavimo proceduralnim pitanjima. Dakle, morate da ograničite Vaše primedbe na to, a kad suđenja počne, kao što sam rekao, doći će vreme da Vi date svoje izjave. Vi to možete da učinite i da iznesete svoju odbranu. Molim Vas, da li želite da kažete nešto o proceduri ili ne?

 

PREDSEDNIK SLOBODAN MILOŠEVIĆ:

            Želim da konstatujem da niste ponudili ni jedan argument na veoma jasne pravne činjenice koje sam ovde izneo u vezi sa nelegalnošću ovog "suda", osnovanog Rezolucijom Saveta bezbednosti koji nema ni zakonodavnu ni sudsku vlast i koji nije mogao preneti ovlašćenja koja nema ni na koga, jer kao pravnici dobro znate da se ne mogu preneti prava koja neko nema. U svakom slučaju, ..... (isključen mikrofon).

 

RIČARD MEJ:

            Gospodine Miloševiću, mi smo već doneli odluku po tom pitanju i to nije predmet dalje rasprave. Želite li da kažete nešto drugo u vezi procedure ili ćemo završiti?

 

PREDSEDNIK SLOBODAN MILOŠEVIĆ:

            Pa, ako ćete da me ograničavate samo na pitanja koja mogu da pokrećem, onda bih rekao u vezi sa procedurom još sledeće: po prirodnoj definiciji svakog suda - sud je neutralan, nepristrasan. A pogledajte ovaj "sud": optužnica je podignuta na bazi navoda engleske obaveštajne službe, sudija je Englez, tužilac Englez, amikus kurije Englez, a ja..... (isključen mikrofon)

 

RIČARD MEJ:

            Gospodine Miloševiću, mi smo Vas pažljivo slušali i pažljivo Vas slušamo. Više puta Vam je rečeno da se ovo ročište bavi isključivo proceduralnim pitanjima. Vi ćete imati svaku priliku na Vašem suđenju da kažete svoju odbranu i da date sve svoje izjave. Za to sada nije vreme.

            Ova rasprava je završena. Molimo ustanite.


Nazad na Aktuelno  |  Odštampajte vest